نوشته هایی با برچسب "عصبانیت"

چگونه خشم و عصبانیت مان را کنترل کنیم؟

این مقاله موضوع خشم و عصبانیت و مدیریت خشم را بررسی می کند. علل خشم، شیوه های کنترل خشم و رفتار های لازم هنگام خشم و عصبانیت مباحث این مقاله را تشکیل می دهند. ۱- مقدمه خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است. همه ما در […]

ادامه مطلب