همکاری با سازمان ها

تاریخ انتشار : 2018/08/25

گزیده ای از همکاری با سازمان ها خدمتتان ارائه میگردد.

بانک صادرات

هواپیمایی ایران ایر مجتمع گاز پارس جنوبی
بانک ملت هتل اوین پتروشیمی پارس

بانک ثامن

هتل آزادی بیمارستان هدایت
شرکت پتروشیمی آریا ساسول هتل انقلاب بنیاد مستضعفان
شرکت ملی گاز بیمارستان ۱۳ آبان گردشگران بنیاد
شرکت داروپخش بیمارستان لواسانی پلی کلینیک فدائیان اسلام
شرکت اسنوا سازمان تامین اجتماعی تهران پتروشیمی آریا ساسول
سازمان کشتیرانی سازمان تامین اجتماعی کرج پتروشیمی بندر امام
شرکت سایپا سازمان تامین اجتماعی بجنورد شرکت نفت ایرانول
شرکت ایران خودرو شهرداری منطقه ۴ شرکت نفت تهران
شرکت پاکشو شهرداری منطقه ۷ هتل کوثر
وزارت دارایی شهرداری منطقه ۱۲ همراه اول
انجمن خیریه دانشگاهها هواپیمایی هما