دوره آموزشی ارتباط موثر در سازمان تامین اجتماعی استان البرز

تاریخ انتشار : 2017/01/11

بر اساس نیاز سنجی های انجام شده توسط واحد آموزش مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز ، یک دوره برنامه آموزشی ” ارتباط موثر ” ویژه کارکنان واحد پذیرش و منشی های پزشکان ، توسط دکتر مجید رجبی “روانشناس” در سالن کنفرانس مدیریت درمان برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز : بر اساس نیاز سنجی های انجام شده توسط واحد آموزش مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز ، یک دوره برنامه آموزشی ” ارتباط موثر ” ویژه کارکنان واحد پذیرش و منشی های پزشکان ، توسط دکتر مجید رجبی “روانشناس” در سالن کنفرانس مدیریت درمان برگزار گردید . در این دوره آموزشی کارکنان مذکور با شیوه های ارتباطی جدید آشنا شدند . شایان ذکر است به منظور تکریم مراجعین ، بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی همه ساله این دوره آموزشی برای کارکنان واحد های پذیرش و منشی پزشک برگزار می گردد .

لینک خبر: سازمان تامین اجتماعی استان البرز