آزمون های روانشناسی

تاریخ انتشار : 2017/12/26

موسسه فرهنگی هنری گلستان هنر باختر برگزار می کند.

آزمون های روانشناسی

 

۱٫وکسلر بزرگسالان تجدید نظر شده WAIS-R

۲٫آزمون شخصیت آیزنک بزرگسالان ۹۰ سوالی

۳٫آزمون شخصیتی نئو ۲۴۰ سوالی

۴٫آزمون شخصیتی نئو ۶۰ سوالی

۵٫پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۶٫آزمون مفهوم خویشتن بک

۷٫آزمون عزت نفس کوپر اسمیت جدید

۸٫پرسشنامه مقیاس سنجش تغییر رفتار

۹٫پرسشنامه چهار مهارت های زندگی دانشجویی

۱۰٫پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۴۷ سوالی

۱۱٫مقیاس خشم بالینی

۱۲٫پرسشنامه کنترل خشم

۱۳٫پرسشنامه شیوه های تربیتی والدین

۱۴٫آزمون MMPI 71 سوالی

۱۵٫آزمون اضطراب هامیلتون

۱۶٫آزمون اضطراب کتل

۱۷٫پرسشنامه ترس FCL

۱۸٫پرسشنامه اضطراب ۳۰ سوالی

۱۹٫آزمون افسردگی بک

۲۰٫آزمون رغبت سنج تحصیلی شغلی

۲۱٫رضایت شغلی دانت

۲۲٫استرس شغلی کریشنا