لیست دوره ها

تاریخ انتشار : 2018/08/25

احتراما اینجانب مجید رضا رجبی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری گلستان هنر در مورد مشارکت در برگزاری همایش ها و سمینارها در موارد زیر آماده همکاری می باشیم.

*مهارتهای اساسی به منظور برقراری ارتباط

 1. مدیریت تغییر و تکنیک های حل مسئله و تصمیم گیری
 2. مدیریت حل تعارض
 3. ابراز وجود و جراتمندی
 4. مدیریت کنترل خشم
 5. روش های مدیریت استرس و اضطراب
 6. تکنیک خود آگاهی وهدف مندی و حل تعارض
 7. تنظیم خلق منفی و افسردگی
 8. مدیریت زمان
 9. نقش استعدادها و اعتماد آفرینی سازمانی
 10. روش های تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس
 11. دوره تکنیک های شخصیت و رفتار
 12. بهداشت روان
 13. چگونگی رفتار و برخورد با افراد ناسازگار و بد قلق
 14. مشاوره و آموزش های قبل ازدواج
 15. آموزش مهارت های زناشویی و زوج درمانی
 16. تعامل و مهارت های فرزند پروری
 17. دوره های تکنیک ایران شناسی بر پایه ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام
 18. تعادل کار و خانواده
 19. خانواده سالم
 20. کارکرد با افراد ناسازگار
 21. نقش مدیریت احساس
 22. تیپ های شخصیتی و شخصیت شناسی
 23. راههای گفتمان و تغییر اصلاح در خانواده
 24. حل مسئله
 25. روابط بین فردی
 26. نیمه تاریک وجود و خود شناسی (TA)
 27. رفتار متقابل
 28. ارتباط موثر
 29. مدیریت تصمیم گیری و نحوه برخورد با افراد بد قلق
 30. طعم زندگی
 31. آسیب خانواده
 32. مهارتهای ارتباطی و صمیمیت در خانواده
 33. انواع ارتباط در خانواده
 34. خانواده سالم و از هم پاشیده
 35. مدیریت ارتباط با مشتری
 36. اتیکت
 37. تکنولوژی فکر
 38. تجزیه و تحلیل موقعیت
 39. اخلاق حرفه ای
 40. فن بیان
 41. مهارت خود آگاهی
 42. زبان بدن
 43. تکنیک های شخصیت و رفتار