سمینار بزرگ دکتر مجید رضا رجبی در شرکت کوکاکولا

تاریخ انتشار : 2020/06/15

سمینار با موضوع حل تعارض زناشویی در شرکت خوشگوار ( کوکاکولا ) در شهر مازندران با حضور دکتر مجید رضا رجبی

دکتر رجبی برای شخصیت شناسی آزمونی را شروع کرده برای کارمندان تا اطلاع داشته باشند شخصیتشان چگونه می باشد

در حال دادن آزمون شخصیتی
در حال تدرس استرس و اضطراب
ساخت تیزر شرکت کوکاکولا از مهندس مهدی کوزه گران