حضور دکتر مجید رضا رجبی در برنامه ویتامین ث

تاریخ انتشار : 2020/06/15

دکتر مجید رضا رجبی سال ۱۳۹۳ برنامه ویتامین ث با مجری علی ضیا با موضوع خانواده متعادل و سالم از شبکه سه سیما پخش شد