دوره ها و کارگاه های آموزشی

همکاری با سازمان ها

گزیده ای از همکاری با سازمان ها خدمتتان ارائه میگردد. بانک صادرات هواپیمایی ایران ایر مجتمع گاز پارس جنوبی بانک ملت هتل اوین پتروشیمی پارس بانک ثامن هتل آزادی بیمارستان هدایت شرکت پتروشیمی آریا ساسول هتل انقلاب بنیاد مستضعفان شرکت ملی گاز بیمارستان ۱۳ آبان گردشگران بنیاد شرکت داروپخش بیمارستان لواسانی پلی کلینیک فدائیان اسلام […]

توضیحات بیشتر

لیست دوره ها

احتراما اینجانب مجید رضا رجبی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری گلستان هنر در مورد مشارکت در برگزاری همایش ها و سمینارها در موارد زیر آماده همکاری می باشیم. *مهارتهای اساسی به منظور برقراری ارتباط مدیریت تغییر و تکنیک های حل مسئله و تصمیم گیری مدیریت حل تعارض ابراز وجود و […]

توضیحات بیشتر

دوره های انگیزشی در سازمان ها

۱٫سازمان های شاد و موفق ۲٫ایجاد انگیزه در کارکنان ۳٫کاوش جهانی برای یافتن انگیزه ۴٫کیفیت زندگی کاری ۵٫عوامل موثر در بهره وری سازمانی ۶٫نقش مدیریت در نوآوری کارکنان ۷٫راهکارهای طلایی مدیریت استرس ۸٫راهکارهای افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس ۹٫موفقیت فردی و سازمانی ۱۰٫امنیت و انگیزه ۱۱٫مهارت های برقراری ارتباط موثر در محیط کار […]

توضیحات بیشتر

درباره موسسه

ما براین باوریم که توانمندسازی مدیران می‎بایست براساس نیازهای روز جامعه تعریف شود و اثر بخشی در اجرای آموزش منوط به مداومت در استفاده از مهارت‎ها می‎باشد  ما در موسسه فرهنگی هنری گلستان هنر  موفقیت خود را مرهون انتقال موفقیت‎آمیز مفاهیم به فراگیران می‎دانیم و امیدواریم تا شیوه‎های نوین آموزشی ما بتواند راه‎گشای مشکلات سازمان ها باشد. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی روانشناسی در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻳﺠﺎدﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رﻫﺒﺮی ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ وﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻼس ﺟﻬﺎﻧﻲ درراﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮد آور ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﻗﺎﺑﺖ و ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی از وظایف این موسسه میباشد.   مدیر موسسه فرهنگی هنری گلستان...

مقالات

محصولات فروشگاه

آرشیو محصولات